روستای سیور سمیرم درفصول مختلف سال... چاپ
جمعه, 17 دی 1395 ساعت 16:36

روستای سیور سمیرم درفصول مختلف سال...

 

زمستان...
روستای سیور سمیرم درفصول مختلف سال...

تصاویر:کاظم ریسیان

 

یکی از جازبه های گردشگری سرزمین هزار چشمه سمیرم می باشد

 

از جنوبی ترین شهرستانهای استان اصفهان که در 165 کیلومتری شهر اصفهان  واقع شده است ویکی  از قطب‌های توریستی استان می‌باشد این شهرستان در کوهپایه های شرقی رشته کوه زاگرس قرار دارد سرزمین هزار چشمه سمیرم در دامنه پرشیب کوه بهرز و کوه سیاه قرار دارد و این شهر توسط کوه های متعددی احاطه شده است

شهرستان سمیرم دارای چهار بخش مرکزی ،پادنا،دنا کوه و وردشت می باشد که به شش دهستان

 • بخش مرکزی شهرستان سمیرم
  • شهر حنا

شهرها: سمیرم، حنا و ونک.

 • بخش پادنا
  • دهستان پادنا سفلی
  • دهستان پادنا وسطی

شهرها: کمه

 • بخش دناکوه
  • دهستان پادنا علیا
  • دهستان برآفتاب

شهرها: بیده

 • بخش وردشت
  • دهستان وردشت
  • دهستان دره‌شور