برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امکور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی اعم از تخصصی و عمومی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری. اعلام نظر و تأیید کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به امور خدمات شهری در چارچوب آئین نامه معاملات شهرداری ها. راهبری، هدف گذاری و مطالعه و پیش بینی نیازهای شهر در زمینه امور خدمات شهری و تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه ای به منظور تأمین تأسیسات و تجهیزات شهر و زیرساخت های لازم در امور مرتبط با خدمات عمومی  و زیست محیطی، ساماندهی صنایع و مشاغل و صنوف، ایمنی و پیشگیری و.. نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها (مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور. اتخاذ سیاست های اجرایی لازم در خصوص احداث، توسعه و ساماندهی آرامستان های شهر. نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد رفت و روب آرامستان، ساخت و ساز قبور، اجرای پروژه های عمرانی و غیره. برقراری و حفظ ارتباط با مراکزدینی جهت استفاده از نظرات و فتاوای مربوط به امور متوفی. تعامل کامل با آرامستان های سایر شهرها و تبادل تجربیات و دانش، در حیطه وظایف سازمانی. تعامل کامل با اتحادیه آرامستان های کشور در راستای ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات. جلوگیری از ایجاد و فعالیت کلیه اماکنی که موجب بروز مزاحمت برای شهروندان یا مخالف اصول بهداشتی می باشند و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری. نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراکز میوه و تره بار. کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان. جلوگیری از شستشو یا تعویض روغن توسط خودرورها  در معابر عمومی. برنامه ریزی جهت احیاء، حفاظت و بهبود محیط زیست شهری. نظارت مستمر بر وضعیت زیست محیطی محدوده حریم شهر و ارائه پیشنهادها و همکاری در تهیه طرح های زیست محیطی مربوطه. اتخاذ تدابیر مناسب در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی و بکارگیری  استانداردهای محیط زیست. ارتقاء سطح بهداشت و محیط زیست شهری در حیطه وظایف شهرداری. بررسی و تحقیق در زمینه شناخت راه و روشهای مختلف برای جلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی و ارائه پیشنهاد مناسب. پیگیری و هماهنگی امور بحران در سطح شهرداری. پیگیری ایجاد مراکز امن برای اداره شهر در شرایط بحران. همکاری در انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقا کمی و کیفی ماشین آلات و تجهیزات موجود قابل استفاده در شرایط بحران. هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنی. تشکیل و اعزام اکیپ های خاص اجرایی و نظارت نظیر جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا رفع سد معبر و امثالهم به مناطق شهرداری جهت انجام وظایف محوله تحت نظر مناطق مذکور. شناسایی و تدوین مصادیق تخلفات شهری و تهیه دستورالعمل برای برخورد با آن ها. برنامه ریزی و هماهنگی جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص تخلفات شهری و آموزه های شهروندی. برنامه ریزی و نظارت جهت پیشگیری و رفع تخلفات شهری. تخلفات ساختمانی( ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، تغییر کاربری ه، تبدیل و تفکیک های غیرمجاز، خاک برداری و گودبرداری های بدون مجوز و فاقد ایمنی لازم، انجام ساخت و ساز بدون رعایت اصول ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا). تخلفات ضایعات و نخاله های ساختمانی ( تخلیه ضایعات و نخاله های ساختمانی در محل غیرمجاز و سطح شهر، فعالیت خودروهای حمل نخاله و ضایعات ساختمانی بدون رعایت مقررات، فعالیت غیر مجاز گاری ها و خودروهای جمع آوری پسماند). نگهداری و گسترش فضای سبز موجود در محدوده و حریم شهر شامل معابر، میادین، رفوژها، پارکها و کمربند سبز. نظارت بر حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی. راهبری و سیاستگذاری در زمینه های امور زیباسازی، سیما و منظر شهری. شناسایی منابع آبی پایدار و تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز. برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه آب رسانی و حفر چاه و اصلاح سیستم لوله کشی و استقرار روش های جدید در امور آبیاری و آب رسانی. نظارت بر تهیه طرح واجرای نمادها، المان ها و احجام شهری. نظارت برنگهداری، نوسازی و انجام تعمیرات تأسیسات متعلق به شهرداری در پارکها، میادین، ساختمانها و.. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار. انجام سایر وظایف حوله طبق دستور مافوق.
نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری و یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی. مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور. کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل زمین به پیمانکار. بررسی و کنترل برنامه زمان بندی اولیه مربوط به هر یک از پروزه های عمرانی در دست اجرا و در صورت لزوم، مشارکت در تنظیم برنامه های اصلاحی و به روز نمودن برنامه پروژه ها. تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی و اعلام پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های در دست اجرا. اعلام وضعیت عقب ماندگی و انحراف پروژه ها نسبت به برنامه اولیه ضمیمه به پیمان، علل و میزان عقب ماندگی پروژه بررسی و کنترل مستمر روند پروژه ویژگی های قراردادی آن از نظر مدت پیمان،(تاریخ شروع و خاتمه پیمان)، سقف ریالی پیمان، ثبت تحولات پروژه در فرمت های تعیین شده و اعلام به موقع هشدارها و یادآوری به موقع موارد مهم پروژه به ناظرین و مدیر پروژه ها و مدیریت ارشد. سرکشی از پروژه ها و بهره وری از نتایج حاصل از بازدیدها در ثبت و اصلاحات مربوط به میزان پیشرفت کار پروژه ها. برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین. نظارت بر اجرای طرحها و پروفایلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی. بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی. نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری. پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی. پیگیری برای گرفتن پیمانکار از طریق مناطق مرتبط با پروژه برای اجرای عملیات که در جابجایی تأسیسات به عهده شهرداری است. تهیه طرحهای نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تأسیسات تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
نظارت در اجرای تمرینهای لازم در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی. تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث و سوانح مناسب با شرایط جدید. اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث. اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت  مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت. آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه. بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تأسیساتی. شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسائل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و.. حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت. حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی فردی و... برای انجام مطلوب وظایف محوله. آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط. نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا. طراحی و اجرای مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرحها، برنامه ها و اهداف کلی برنامه های چشم انداز توسعه. نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها. نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها. تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور. برآورد  کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیت های مختلف. تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات شهری و مدیرتی با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط. تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر. تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تأیید آنها. اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه. بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها. نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری. اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی. بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها. نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارئیهای شهرداری. اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی. اقدام در تهیه،تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و... اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها. تهیه و تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و ارائه آن به مراجع ذی صلاح. برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اهم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور. صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مؤدیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان. برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درامدها در شهرداری. جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها. برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیر ساختها و صنعت گردشگری شهر. برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد. تحقیق، مطالعه و تهیه تنظیم گزارش های تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه های مختلف شهرداری و بررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف. تهیه و جمع آوری اطلاعت جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری. فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم  بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری. برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب عوارض شهرداری. اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان و انجام امور دبیرخانه کمسیون ماده 77 قانون شهرداری. جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها در راستای بودجه مصوب. حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارئی های منقول و غیرمنقول شهرداری. اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها. تهیه، تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز جهت حفظ، نگهداری و کدگزاری اموال. برنامه ریزی و برگزاری کمیسیون معاملات. دریافت درخواست های خرید لوازم و اثاثیه مورد لزوم و اقدام به خرید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه. استعلام بها اجناس قبل از خرید و جمع آوری اطلاعات در خصوص فروشندگان لوازم و نمایندگی ها. نظارت بر تحویل اجناس خریداری شده طبق فاکتور به مسئول انبار و ارائه رسید آن به مقام مافوق. بررسی و کنترل کیفیت اجناس و اقلام خریداری شده. تحویل وسایل و اقلام خریداری شده به حوزه های درخواست کننده. نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار. انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به کنظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعمازری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر. نظارت و انجام امور مرتبط تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و سایر مقررات. نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفصیلی مصوب و قوانین مربوطه. تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر و هسته های جمعیتی اطراف شهر. بررسی درخواست های تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب. نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری. اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب. رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری. ایجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در جلوگیری از تخلفات شهری. نظارت بر عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز. تعیین میزان و نحوه تخلفات ساختمانی (بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه) توسط مالک و تکمیل و ارجاع پرونده تخلف به مراجع ذیصلاح. انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری. شناسایی، رفع و جلوگیری از سد معبر( اشغال پیادرو، رفوژ، کنارگذر و سواره) در سطح شهر و جمع آوری پلاکاردها و داربست های غیر مجاز. نظارت بر تشکیل کمیسیون های ماده صد. ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیون های ماده صد به افراد ذی ربط. برنامه ریزی جهت حضور نماینده شهرداری در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به شهروندان در خصوص تخلفات ساخت و ساز. کنترل نقاط هندسی طرح ارائه شده و مقایسه با طرح اجرا شده و اعلام اختلافات طرح و اجرا. انجام محاسبات نقشه برداری. تطبیق نقشه ها ابتدایی یا نقشه های در دست اجرا. بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح. پیگیری و همکاری با دستگاه های مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری. جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی. برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری. طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی لازم با بخش های عمران و تأسیسات. تهیه نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی. پیشنهاد ارتقاء کیفی بافتها بویژه بافتهای تاریخی بر اساس نیازها و با توجه به برنامه های توسعه بلند مدت و برنامه ریزی در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری. تلاش در بهبود سیما و منظر شهر با ارائه راهکارهای مختلف و یکسان سازی سیمای شهر بافتهای شهری مجاور. ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به شناسایی، طبقه بندی، حفاظت و معرفی آثار و ابنیه تاریخی با توجه به برنامه های مصوب. تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی مردمی در بافت های فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی. تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله طبق دستور مافوق.
بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای ان در قالب برنامه های آموزشی. تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری. تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری ورضایت خدمت گیرندگان شهرداری. مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط. نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی. نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها،اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی. برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی، ورزشی، بیمه و درمانی برای کارکنان شهرداری. نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن. تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سلیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها. نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکارسی واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب. رسیدگی و نظارت بر ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال مراسلات نظارت بر ارسال پرونده ها و سوابق پرونده ها و سوابق مربوط پس از صدور به اداره بایگانی نظارت بر بایگانی اسناد، مدارک، نامه ها و پرونده ها از لحاظ بروز حوادث ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری . تهیه و بروز نگاه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه، تجهیزات مرکز تلفن و بی سیم و شناسنامه نرم افزارهای موجود، به منظور ساماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها حفظ، نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive و تجهیزات رایانه ای بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات. عیب یابی و رفع مشکل شبکه ای کلیه سیستم های رایانه ی موجود در مرکز مربوطه ( IP و کارت شبکه و..) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن . نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده. تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده. پیگیری جهت مکانیزه کردن فرایندها. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان ( Backup data ) از نرم افزارها بصورت دوره ای و آرشیو آنها. نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی، اداری و سیستم شهرسازی و راهبری آنها. برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری به روز و کارآمد شهرداری و سازمان های وابسته. مطالعه و ارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فن آوری سخت افزاری و تنرم افزاری به منظور ارتقای سطح کارآیی واحد مربوط. پیش بینی آموزش های لازم در خصوص فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان. بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع اوری اطلاعات. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها.