مسیر سایت

سروران گرانسنگ اعضای محترم شورای اسلامی شهر سمیرم

http://semirom.ir/images/semirom-.jpg

سروران گرانسنگ اعضای محترم شورای اسلامی شهر سمیرم سلام علیکم نهاد شورا مردمی ترین تجلی اراده مردم در سرنوشت خود و روشن ترین بارقه امید در دل احاد جامعه برای ترسیم افق های روشن در فراسوی مدیریت شهری است . رجا واثق دارم در این راه خطیر همواره بر سبیل صواب و هم عهد ظفر باشید . ارادتمندتان محمد امین علیخانی شهردار سمیرم