مسیر سایت

بازدید شهردار از مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سمیرم و نشست کاری با رئیس پلیس شهرستان در راستای رفع و اصلاح مشکلات ترافیکی شهر

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-49-45.jpg