مسیر سایت

جلسه ساماندهی میوه فروشان و دست فروشان

http://semirom.ir/images/aks/photo_2020-06-07_10-20-56.jpg

برگزاری جلسه ساماندهی میوه فروشان و دست فروشان در محل شهرداری سمیرم با حضور نمایندگان اداره اماکن، پلیس راهور ،اداره صنعت و معدن و تجارت،مجمع امور صنفی تشکیل شد.